There is nothing to show here!
Slider with alias home_posts_slider not found.

Jak najdalej stąd

„Jak najdalej stąd” to nowy film Piotra Domalewskiego. Obraz porusza problem rozłąki rodziny z przyczyn ekonomicznych i konsekwencji życia w osobnych światach.

Słowiańskie mity… warto poznać

Słowianie nie stawiali bogom świątyń. Było ich niewiele. Na zachodzie nazywały się Kącinami, na wschodzie Chramami. Święta była natura i miejsca z nią związane. Święte były gaje, leśne uroczyska, rzeki, a nade wszystko góry. Na Łysej spotykały się wiedźmy. Ślęża była górą, gdzie oddawano cześć bogom. Palono ogniska, tańczono, śpiewano, składano dary.