Polska poruszona strajkiem nauczycieli. Ile zainteresowanych stron, tyle głosów. Są też głosy takich, którzy z edukacją mają tyle