Słowianie nie stawiali bogom świątyń. Było ich niewiele. Na zachodzie nazywały się Kącinami, na wschodzie Chramami. Święta była